Гадзало Ярослав Михайлович

Гадзало Ярослав Михайлович

Народився 3 серпня 1958 р. у селі Артищів Городоцького району, що на Львівщині у родині селян – Михайла Степановича та Марії Федорівни Гадзало.

У 1966 р. йде на навчання до Мавковицької восьмирічної школи, після закінчення якої у 1973 р. вступає до Вишнянського радгоспу-технікуму. У 1978–1983 рр. приймає рішення удосконалювати власні знання на факультеті захисту рослин Української Ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарської академії (нині – НУБіП України) і по закінченні отримує диплом з відзнакою. Упродовж 1983–1986 рр. навчається в аспірантурі УСГА.

У 1986 р. Ярослав Михайлович захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: «Ентомофауна малини і боротьба з шкідливими видами в центральному Лісостепу УРСР» в Українській сільськогосподарській академії, а у 1999 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук – «Агробіологічне обґрунтування інтегрованого захисту ягідних насаджень від шкідників у північно-західному Лісостепу і Поліссі України» у Національному аграрному університеті.

Трудова діяльність Я. М. Гадзало яскрава і різнопланова. Однак шлях від керівника колгоспу до президента НААН не завжди був легким. Спочатку він працює агрономом колгоспу «Зоря» Городоцького району Львівської області (1977–1978), а після захисту кандидатської дисертації – асистентом кафедри загальної ентомології і зоології УСГА (1986–1987).

Далі він – заступник голови колгоспу імені Леніна Городоцького району у с. Завидовичі Львівської області (1987–1990); з 1990 р. – перший заступник генерального директора агрокомбінату «Городоцький», а з 1991 по 1994 рр. – начальник Управління сільського господарства і продовольства Городоцького району Львівської області; у 1994–1998 рр. – голова Городоцької районної Ради народних депутатів та Городоцької райдержадміністрації Львівської області; у 1998–2000 рр. – заступник голови Львівської облдержадміністрації; у 2000–2001 рр. – перший заступник голови Львівської облдержадміністрації; у 2001–2002 рр. – голова Львівської обласної ради; у 2002–2006 рр. – перший заступник голови Державного комітету України з водного господарства; у 2007–2010 рр. – заступник міністра аграрної політики України.
Я. М. Гадзало – депутат Городоцької районної ради (1994–1998) та Львівської обласної ради трьох скликань (1994–2006).

З 2001 р. – член Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи.

У 2002 р. Я. М. Гадзала обрано членом-кореспондентом УААН (нині НААН) за напрямом «захист рослин» Відділення рослинництва, а у 2007 р. – дійсним членом (академіком) УААН.

Багатогранність таланту вченого та активна громадська позиція дозволили йому здійснити низку важливих наукових досягнень, які втілені в практичних діях, знайшли широке відображення у суспільних інтересах розвитку економіки країни, підвищенні її конкурентоспроможності. Своєю багаторічною самовідданою працею на відповідальних ділянках як наукової і громадської, так і керівної роботи він зробив істотний внесок у розквіт національної науки, виробництва. До кола наукових інтересів ученого входить екологізація захисту рослин. Науково обґрунтовано доцільність переходу від спрощеного поняття боротьби зі шкідниками в ягідних до концепції природно збалансованого співіснування видів як основи інтегрованого захисту рослин і одержання екологічно безпечної продукції.

Упродовж багатьох років наукової діяльності Я.М. Гадзало став визнаним авторитетом вітчизняної науки, одним із визначних її організаторів, ідеологом реформаційних перетворень економіки країни. Під його керівництвом сформувався потужний потенціал сучасної аграрної науки, а наукове середовище у свою чергу сформувало його як провідного вченого, знаного в Україні та за її межами.

Плідну наукову роботу Ярослав Михайлович поєднує з напруженою науково-організаційною в Президії Національної академії аграрних наук України. З квітня 2013 р. працюючи на посаді віце-президента НААН, а від серпня 2014 р. очолюючи НААН, – докладає багато зусиль для удосконалення організації та координації фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на розробку проблемних питань подальшого розвитку сільського господарства України, популяризації сучасних економічних знань, забезпечення ефективної діяльності НААН України та посилення її ролі як вищої наукової організації держави, провідного центру наукового забезпечення розвитку галузей агропромислового комплексу держави. За участю Ярослава Михайловича розроблено концептуальні засади державної стратегії економічного розвитку України на довгострокову перспективу. З 2014 р. член Президії Національної академії наук України.

У колі наукових інтересів ученого – екологізація захисту рослин. Він науково обґрунтував доцільність переходу від спрощеного поняття боротьби зі шкідниками в ягідних до концепції природно збалансованого співіснування видів як основи інтегрованого захисту рослин і одержання екологічно безпечної продукції, ініціював створення і забезпечення діяльності науково-виробничої лабораторії з випуску сітотрожної трихограми.
Я. М. Гадзало – автор близько 150 наукових праць.
Ярослав Михайлович займається науково-педагогічною діяльністю. У 2001 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України йому присвоєно вчене звання доцента, а у 2004 р. – професора. З 2002 р. обіймає посаду професора кафедри ентомології Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Як відомий вчений в галузі захисту рослин він гідно реалізує свої знання, наукові надбання і переконання в сфері підготовки спеціалістів сільськогосподарського виробництва та наукових кадрів вищої кваліфікації. За його ініціативи та безпосередньої участі видано підручники та науково-виробничі посібники для студентів вищих начальних закладів, зокрема, підручник «Сільськогосподарська ентомологія» користується значним попитом у науковців й широкого загалу зацікавлених.
Ярослав Михайлович здійснює вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки не лише на теренах наукової та науково-педагогічної діяльності, але й при організації розв’язання найважливіших міжрегіональних питань стосовно зв’язків аграрної науки з виробництвом. При цьому він активно застосовує досвід набутий під час стажування за програмою з міжнародного агробізнесу і менеджменту в Агенції міжнародного розвитку США. У своїй повсякденній управлінській, науковій та науково-педагогічній діяльності виважено, послідовно та високопрофесійно сприяє зміцненню авторитету національної аграрної науки в Україні та за її межами.

Держава гідно поцінувала вагомий внесок академіка НААН Я.М. Гадзала в розбудову незалежної України, нагородивши його орденами «За заслуги» III (1999) та II ступенів (2010) та присвоївши у 1997 р. звання Заслуженого працівника сільського господарства України. Він має Почесну грамоту Кабінету Міністрів України (2000).